โปรโมชั่น SAMSUNG Galaxy S6, S6 edge บินฟรีกับ Nok Air