เชิญร่วมสนุกกับไอศกรีม คอร์นเนตโต “รักคนไหน โคนนี้จัดให้”

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

ไม่ทราบวันหมดเขตแน่ชัด กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย หรือจากเจ้าของสินค้าอีกครั้ง

connetto

เพียงคุณส่งรหัสใต้ฝาคอร์นเนตโตผ่าน www.cornettoclub.com หรือ SMS โดยพิมพ์รหัสแล้วส่งมาที่ 4849333 ผู้โชคดี 300 คนจะได้รับปฏิบัติการบอกรักจากแก็งค์คอร์นเนตโต หมดเขต 31 พ.ค.53

เงื่อนไข และกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมและการแลกของรางวัล

1. ?? ?เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการส่งหรัสใต้ฝาผ่านทาง website www.cornettoclub.com หรือ ส่ง SMS มายังเบอร์ 4849333 โดยการส่งรหัสจะสมบูรณ์และได้ทำการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว หากทางบริษัทฯตรวจพบว่าข้อมูลที่ส่งไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือผิดรูปแบบจะถือเป็นโมฆะ
2. ?? ?ผู้แลกของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้แก่บุคคล อื่นและผู้แลกของรางวัลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ผู้จัด กิจกรรมหรือผู้ให้ความสนับสนุนรางวัลกำหนด หากผู้แลกของรางวัลไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์มอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ร่วมกิจกรรมรายอื่น ซึ่งยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
3. ?? ?กฏ โครงสร้างคะแนน และของรางวัลที่มอบให้เป็นของบริษัทฯ และห้ามกระทำการคัดลอกข้อความไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามโดยมิได้รับอนุญาตจาก ทางบริษัทฯ
4. ?? ?ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งให้ทราบโดยทางโทรศัพท์ และบริษัทฯจะประกาศผลต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ www,cornettoclub.com ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.2553, 21 พ.ค. 2553, 25 มิ.ย. 2553
5. ?? ?บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ?? ?การจับรางวัลจะทำที่? ณ? บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีกำหนดจับรางวัล 3 ครั้ง โดยกำหนดเริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553? และมีกำหนดจับรางวัลดังนี้

ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2553 ? 31 มีนาคม 2553? จับรางวัลวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น.

ครั้งที่ 2? เริ่มวันที่ 1 เมษายน? 2553 ? 30 เมษายน 2553? จับรางวัลวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 14:00 น.

ครั้งที่ 3 เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ? 31 พฤษภาคม 2553? จับรางวัลวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 14:00 น.

หมายเหตุ ฉลากที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละครั้ง จะถูกทำลาย และไม่นำกลับมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

7. ?? ?ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางบริษัทฯ จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เพื่อส่งจดหมายแจ้งโชคและเงื่อนไขในการรับของรางวัล ผู้โชคดีทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร? และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ภายใน 30 วัน หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยต่อไป
8. ?? ?ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตาม ที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
9. ?? ?ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
10. ?? ?การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. ?? ?พนักงานและครอบครัวของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ และบุคคล / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการ
12. ?? ?กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็น ได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนด ไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cornettoclub.com/2010/activities.php

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโชั่น ชิงโชค ลุ้นรางวัล ร่วมสนุกชิงรางวัล เล่นเกมส์ชิงรางวัล ส่งชิ้นส่วนชิงโชค ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวง ชอบลุ้นรางวัลกับการเล่นเกมส์ตามที่ต่างๆ หรือส่งชิ้นส่วนเพื่อลุ้นรางวัล เพื่อที่จะเป็นผู้โชคได้ได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆ ฟรีๆ !!