โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รับผู้ประกันตนเพิ่มปี 2553

ส่งให้เพื่อน

http://www.newswit.com/photos/2010-01-25/5a1b97142fb151f5f682d4b9ba7ec838.jpeg

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน 2553 ..โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม และมีนโยบายรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ท่านที่ประสงค์จะเลือกโรงพยาบาลลานนาเป็นสถานพยาบาลหลัก สามารถยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่ ฝ่ายบุคคล ของสถานประกอบการ หรือยื่นสมัครโดยตรงที่งานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. โทร. 053 999755-7 แผนกสื่อสารการตลาด

ที่มา :: www.newswit.com

---------------------------
Original Post is http://www.welovepro.com/%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1/
---------------------------


โปรโมชั่นสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจโรคมะเร็ง ตรวจโรค ตรวจร่างกาย ตรวจความดัน ตรวจเบาหวาน ตรวจก้อนเนื้อ ส่วนลดการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ค่ารักษา ตรวจโรคต่างๆ ตรวจเฉพาะส่วน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผ่าตัด ต่อกระจก ตรวจสายตา รักษาโรคต่างๆ ตรวจมวลกระดูก