กิจกรรม ดูหนังมาราธอน(4วัน) “เจมส์ บอนด์ 007” ตลอด 50 ปี 22 ตอน!! ชิงรางวัลกว่า 500,000 บาท

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 25/10/2555

กิจกรรม ดูหนังมาราธอน "เจมส์ บอนด์ 007" ตลอด 50 ปี 22 ตอน !! ชิงของรางวัลมากมาย

Chevrolet presents MAJOR?S JAMES BOND MARATHON
เปิดประสบการณ์ความสนุกอีกครั้ง กับกิจกรรมดูหนังอย่างคนรู้จริงแบบมาราธอน
ร่วมย้อนรอย ชมภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตลอด 50 ปี 22 ตอน?(4 วัน)
พร้อมพิสูจน์ความเป็น GURU James Bond ได้แล้ว
ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท ตั้งแต่ วันที่ 28-31 ตุลาคม 2555

เพียงชมภาพยนตร์ติดต่อกัน 22 ภาค และ ตอบคำถาม ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท

รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเพียง 50 ท่าน
โดยสามารถ สมัครได้ที่?www.facebook.com/MajorGroup
หรือ ส่งรายละเอียดมาที่?Major007Marathon@gmail.com
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2555

ผู้สมัคร 50 ท่านที่เข้ารอบ ต้องเสียค่าทำบัตร James Bond Passport 100 บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารอบคัดเลือกวันที่ 26 ตุลาคม 2555
สมัครร่วมกิจกรรม
รางวัล

 1. เพียงชมภาพยนตร์ติดต่อกัน 22 ภาค และ ตอบคำถาม ผู้ชนะเลิศรับรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
 2. รางวัลที่ 1 สำหรับผู้ชนะที่ตอบคำถามได้คะแนนสูงสุด ? เงินสด 30,000 บาท,ชมภาพยนตร์ ในโรง IMAX เครือเมเจอร์ฯ โยนโบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ และ เล่นไอซ์สเกต ฟรีทั้งปี* , ชม SKYFALL รอบ preview / 007 Bluray set 1 ชุด / ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ อิสตันบุล พร้อมที่พัก 2 ที่นั่ง / จอ LCD, เครื่องเล่น blu-ray SONY และ โทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson ฯลฯ|
 3. หมายเหตุ* บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 100 ใบ Major 100 ใบ Bowling 100 ใบ Ice skate 50 ใบ Karaoke 50 ใบ บัตรส่วนลด enigma 100 ใบ
 4. รางวัลสำหรับผู้ที่ชมครบทุกภาค ?บัตรชมภาพยนตร์ IMAX 10 ใบ Bowling 10 ใบ Ice skate 10 ใบ Karaoke 10 ใบ บัตรส่วนลด enigma 10 ใบ, ชม SKYFALL รอบ preview และ ของรางวัลจาก Sponsor

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้สมัคร 50 ท่านที่เข้ารอบ ต้องเสียค่าทำบัตร James Bond Passport 100 บาท โดยสามารถสมัครได้ที่ www.facebook.com/MajorGroup หรือ ส่งรายละเอียดมาที่ Major007Marathon@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2555
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้าแข่งขันอายุ 15 ? 18 ปี ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อ
 3. ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30 น เป็นต้นไป ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท ทำการคัดเลือกโดยการตอบคำถามเกี่ยวกับเจมส์ บอนด์ ด้วยข้อกำหนดที่ตอบคำถามถูกต้องได้มากที่สุด และ ตอบได้ตรงใจกรรมการ จะมีสิทธิ์ในการผ่านเข้ารอบ
 4. ผู้สมัครการแข่งขันต้องเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ยืนยันในวันเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก ได้แก่ บัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย บัตรข้าราชการ หรือใบเอกสารใดๆ ที่ทางราชการออกให้พร้อมมีรูปถ่ายติดในเอกสารนั้น (ไม่นับรวมบัตรพนักงาน) อย่างใด
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขัน ณ ที่แข่งขัน วันที่ 28 ตุลาคม 2555 หลังจากการแข่งขันรอบคัดเลือกเสร็จสิ้น 30 นาที
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อกำหนดทั้งหมดข้างต้น เข้าร่วมประชุมกฎ กติกา มารยาท วันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30-10.00น. ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท พร้อมเตรียมหลักฐานการเข้าแข่งขันรอบตัดสิน ได้แก่ บัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ฯ หรือใบเอกสารใดๆ ที่ทางราชการออกให้พร้อมมีรูปถ่ายติดในเอกสารนั้น , ใบตรวจสุขภาพ และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 7. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะเริ่มในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2555 ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
 8. ?ทางโรงภาพยนตร์เป็นผู้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และของว่างไว้ให้ (เฉพาะมื้อเที่ยง และ มื้อเย็น)
 9. โดยมีการในระหว่างการแข่งขันจะมีการพักให้ผู้เข้าแข่งขันทำธุระส่วนตัว ครั้งละ 5 นาทีหลังจากจบภาพยนตร์ทุกเรื่อง และจัดให้มีการพักรับประทานอาหารครั้งละ 20 นาทีตามเวลาที่เหมาะสม
 10. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร และเครื่องดื่มใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ให้ เข้าโรงภาพยนตร์
 11. ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงของที่นำติดตัวเข้าไปในโรงภาพยนตร์
 12. กำหนดให้มีการพักผ่อน การพักรับประทานอาหาร ตามความเหมาะสมที่กำหนดไว้
 13. การพักเกินเวลาและไม่เข้าโรงภาพยนตร์หรือสถานที่ๆ จัดไว้สำหรับการชมภาพยนตร์หลังจากประตูปิดจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 14. ห้ามหลับหรือพักสายตาโดยเด็ดขาด
 15. ห้ามพูดคุย ส่งเสียง ลุกยืน เดิน ในขณะฉายภาพยนตร์ ร่วมถึงกระทำการอันเป็นการรบกวนสมาธิผู้เข้าแข่งขันรายอื่น หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
 16. ห้ามดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณบันไดหนีไฟ
 17. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เข้าไปในโรงภาพยนตร์
 18. ห้ามใช้สารกระตุ้น หรือวัตถุออกฤทธิ์ทางประสาทในการช่วยไม่ให้หลับ
 19. ผู้ละเมิดกติกาจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
 20. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามแนะนำของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์อย่างเคร่งครัด
 21. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล กฎกิตกาตามความเหมาะสม
 22. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
 23. ผู้ที่ไม่ผ่านการแข่งขันในแต่ละรอบหรือถูกตัดสิทธิในการแข่งขันจะไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นใดต่อได้และถือว่าหมดสิทธ์ในการแข่งขันรอบต่อไป ทันที
 24. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งถ้าถูกวินิจฉัยว่าร่างกายไม่พร้อม หรือไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ทางคณะผู้จัดงานขอทำการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้า แข่งขันเอง
 25. หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์?www.majorcineplex.com?www.facebook.com/ParagonIMAXหรือ แจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ หรือ ติดตามได้ทางสื่อต่างๆ ที่โรงภาพยนตร์
LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นการบันเทิงทั้งหลาย อาทิเช่น โปรโมชั่นตั๋วหนัง, ตั๋วหนังฟรี, โปรโมชั่นตั๋วละครเวที, โปรโมชั่นโรงหนัง, โปรโมชั่นหนัง เรื่องต่างๆ, โปรโมชั่นการแสดง, โปรโมชั่นเพลง, งานคอนเสิร์ต และงานบันเทิงต่างๆอีกมากมาย