ตรวจและปรึกษา ปัญหาช่องปาก และฟัน ฟรี!! ในงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก”

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 11/11/2555

ปรึกษาปัญหาในช่องปากและฟัน ฟรี!! ในงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก“?ในวันที่ 10 พ.ย. 55 เวลา 14.00 น. ?ณ บริเวณโซนลิฟท์แก้ว ชั้น G

โดยภายในงานจะมีการให้บริการ ตรวจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ปัญหาในช่องปาก และฟัน ฟรี!! จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MDent ?ซึ่งบริการ ตรวจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ปัญหาในช่องปาก และฟัน นั้นจะมีจัด 2 วัน..

คือวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2555
ณ บริเวณโซนลิฟท์แก้ว ชั้น G
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจโรคมะเร็ง ตรวจโรค ตรวจร่างกาย ตรวจความดัน ตรวจเบาหวาน ตรวจก้อนเนื้อ ส่วนลดการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ค่ารักษา ตรวจโรคต่างๆ ตรวจเฉพาะส่วน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผ่าตัด ต่อกระจก ตรวจสายตา รักษาโรคต่างๆ ตรวจมวลกระดูก