ตรวจและปรึกษา ปัญหาช่องปาก และฟัน ฟรี!! ในงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก”

ส่งให้เพื่อน

ตรวจและปรึกษา ปัญหาช่องปาก และฟัน ฟรี!! ในงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก"

ปรึกษาปัญหาในช่องปากและฟัน ฟรี!! ในงาน "เพื่อฟันที่คุณรัก"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่จะเสด็จมาเป็นองค์ประทานในพิธีเปิดงาน “เพื่อฟันที่คุณรัก“ ในวันที่ 10 พ.ย. 55 เวลา 14.00 น.  ณ บริเวณโซนลิฟท์แก้ว ชั้น G

โดยภายในงานจะมีการให้บริการ ตรวจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ปัญหาในช่องปาก และฟัน ฟรี!! จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MDent  ซึ่งบริการ ตรวจและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ปัญหาในช่องปาก และฟัน นั้นจะมีจัด 2 วัน..

คือวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2555
ณ บริเวณโซนลิฟท์แก้ว ชั้น G
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า


โปรโมชั่นสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจโรคมะเร็ง ตรวจโรค ตรวจร่างกาย ตรวจความดัน ตรวจเบาหวาน ตรวจก้อนเนื้อ ส่วนลดการรักษาพยาบาล โรงพยาบาล ค่ารักษา ตรวจโรคต่างๆ ตรวจเฉพาะส่วน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผ่าตัด ต่อกระจก ตรวจสายตา รักษาโรคต่างๆ ตรวจมวลกระดูก