แจกทอง 25 ล้าน กับฝาเอ็ม-150

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

ไม่ทราบวันหมดเขตแน่ชัด กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย หรือจากเจ้าของสินค้าอีกครั้ง

แจกมากที่สุด แจกยิ่งใหญ่ที่สุด

ฝาเอ็ม-150 มีค่าเป็นทอง มีค่าเป็นล้าน รวมกว่า 25 ล้านบาท
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือเท่านั้น

วันนี้ - 20 ก.ย. 2553

 • รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท ครั้งละ 1 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง
 • รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 100,000 บาท ครั้งละ 10 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง
 • รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 30,000 บาท ครั้งละ 30 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง
 • รางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 10,000 บาท ครั้งละ 50 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง
 • รางวัลที่ 5 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท ครั้งละ 100 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง
 • รางวัลที่ 6 ทองคำมูลค่า 3,000 บาท ครั้งละ 100 รางวัล จำนวน 6 ครั้ง

กำหนดจับรางวัล

 • ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พ.ย. 2552
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ม.ค. 2553
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มี.ค. 2553
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 2553
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 31 ก.ค. 2553
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 30 ก.ย. 2553

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังการจับรางวัลทุกครั้ง
และ www.m-150.com

สถานที่จับรางวัล: โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เงื่อนไขการจับรางวัล:

 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานบริษัท โอสถสภา จำกัด และบริษัทตัวแทนโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

ที่มา :: http://www.m-150.com/25million/

LINE it!
ส่งให้เพื่อน