ดื่มโอวัลติน ลุ้นรับ New iPad ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง จำนวน 100 เครื่อง

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 30/06/2555

โอวันติน ส่งโค้ดลุ้น New iPad

ดื่ม โอวัลติน วันนี้ ลุ้นรับ New iPad ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง จำนวน 100 เครื่อง โดยส่งรหัสด้านหลังกล่อง โอวัลติน UHT ชนิดใดก็ได้ หรือรหัสภายในซอง โอวันติลครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม

เริ่มตั้งแต่ 23 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2555

ส่งรหัสได้ที่?http://www.omunyod.com/promotion/

กติกาสำหรับลุ้นรับ New iPad

 1. นำรหัส 11 หลักด้านหลังกล่องโอวัลตินยูเอชทีขนาด 180 มล, ขนาด 225 มล, โอวัลติน ยูเอชที สูตรหวานน้อย ขนาด 180 มล, โอวัลติน สมาร์ท ขนาด 125 มล หรือซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม ส่งมาลุ้นรับ New iPad ได้ทุกวัน 100 วัน 100 เครื่อง
 2. ส่งรหัสเพื่อลุ้นรางวัลผ่าน 2 ช่องทางต่อไปนี้
  • ช่องทางที่ 1 พิมพ์ V เว้นวรรค ตามด้วยรหัส 11 หลัก บนผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ 4554777 เช่น V 21345678900 (3 บาทต่อครั้ง) รองรับสำหรับเครือข่าย AIS, DTAC, True move เท่านั้น ไม่รองรับ True move H
  • ช่องทางที่ 2 เข้าไปที่?www.omunyod.com?แล้วพิมพ์รหัสจากบนผลิตภัณฑ์
 3. เริ่มส่งรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 23.59 น.
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับ New iPad ที่เว็บไซต์?www.omunyod.com?หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกทม. และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองความถูกต้องและทะเบียนบ้านระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้พร้อมสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองความถูกต้อง พร้อมกับนำรหัสด้านหลังกล่องยูเอชที หรือนำคูปองในซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ที่มีรหัสมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ เริ่มรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2555 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้มีรายชื่อสำรองตามลำดับ
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-742-9606
 10. รหัสที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกลบทิ้งตามรอบการจับรางวัล โดยนับช่วงเวลาเริ่มต้นที่ 00.01 น. ถึง 23.59 น. ของแต่ละวัน
 11. พนักงาน บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ และ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมสนุกสามารถได้รับรางวัล iPad ได้เพียง 1 คน ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น

กติกาสำหรับลุ้นรับ ลุ้นโชคชั้นที่ 2

 1. นำรหัสด้านหลังกล่องโอวัลตินยูเอชทีทุกขนาด หรือรหัสภายในซองโอวัลตินเย็น ครั้นช์ชี่ ขนาด 480 กรัม
  มาลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมส์?“บึ้มมอลต์ บึ้มช็อกโกแลต”?ลุ้นบัตรกำนัลแมคโดนัลด์ ?ชุดแฮปปี้โอวัลติน? มูลค่า 84 บาท
 2. รหัสที่ใช่ส่งเพื่อลุ้น New iPad ทั้งทาง SMS และทางเว็บไซต์?www.omunyod.com
  สามารถนำมาลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมส์ได้
 3. 1 รหัส สามารถนำมาเล่นเกมส์ได้ 1 ครั้ง
 4. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกในแต่ละวันจะได้รับ บัตรกำนัลแมคโดนัลด์ ?ชุดแฮปปี้โอวัลติน? มูลค่า 84 บาท โดยกรณีที่ผู้เล่นได้คะแนนเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากเวลาการเข้าเล่น ให้สิทธิ์ผู้เข้าเล่นก่อนได้รับรางวัล โดย 1 คนสามารถรับรางวัลได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. เริ่มเล่นเกมส์ลุ้นรางวัล ได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 23.59 น.
  และประกาศผลผู้โชคดีทุกวัน?ทางเว็บไซต์?www.omunyod.com?ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2555
 6. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด หากพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริตในทุกรูปแบบ ทางคณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การรับรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อง่ายต่อการติดต่อในการรับหรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัลให้แก่ท่าน
 7. พนักงาน บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ และ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมสนุกสามารถได้รับรางวัล บัตรกำนัลแมคโดนัลด์ ได้เพียง 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

วันที่จับรางวัล และวันประกาศผล

 • โปรโมชั่นเริ่มวันที่ 23 มีนาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 • รหัสที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมจะถูกลบทิ้งหลังจากที่จับรางวัลประจำรอบแล้ว โดยจะไม่ถูกนำไปรวมในการจับรางวัลในรอบต่อไปอีก
 • จับรางวัลทุก ๆ 4-6 วัน และจะประกาศรางวัลในวันถัดไปตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ครั้งที่วันที่เริ่มต้นหมดเขตจับรางวัลประกาศผลรายละเอียด
123 มีนาคม 255528 มีนาคม 255529 มีนาคม 2555
เวลา 15.00 น.
30 มีนาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
229 มีนาคม 25553 เมษายน 25554 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น.
6 เมษายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
34 เมษายน 25559 เมษายน 255510 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น.
11 เมษายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
410 เมษายน 255515 เมษายน 255520 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น.
21 เมษายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
516 เมษายน 255519 เมษายน 255520 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น.
21 เมษายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล
620 เมษายน 255525 เมษายน 255526 เมษายน 2555
เวลา 15.00 น.
27 เมษายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
726 เมษายน 25551 พฤษภาคม 25552 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น.
3 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
82 พฤษภาคม 25557 พฤษภาคม 25558 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น.
9 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
98 พฤษภาคม 255513 พฤษภาคม 255514 พฤษภาคม 255515 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1014 พฤษภาคม 255517 พฤษภาคม 255518 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น.
19 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล
1118 พฤษภาคม 255523 พฤษภาคม 255524 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น.
25 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1224 พฤษภาคม 255529 พฤษภาคม 255530 พฤษภาคม 2555
เวลา 15.00 น.
31 พฤษภาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1330 พฤษภาคม 25554 มิถุนายน 25555 มิถุนายน 2555
เวลา 15.00 น.
6 มิถุนายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
145 มิถุนายน 255510 มิถุนายน 255511 มิถุนายน 2555
เวลา 15.00 น.
12 มิถุนายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1511 มิถุนายน 255514 มิถุนายน 255515 มิถุนายน 2555
เวลา 15.00 น.
16 มิถุนายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล
1615 มิถุนายน 255520 มิถุนายน 255521 มิถุนายน 2555
เวลา 15.00 น.
22 มิถุนายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1721 มิถุนายน 255526 มิถุนายน 255527 มิถุนายน 2555
เวลา 15.00 น.
28 มิถุนายน 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 6 รางวัล
1827 มิถุนายน 255530 มิถุนายน 25552 กรกฎาคม 2555
เวลา 15.00 น.
3 กรกฎาคม 2555แจกวันละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล
LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโชั่น ชิงโชค ลุ้นรางวัล ร่วมสนุกชิงรางวัล เล่นเกมส์ชิงรางวัล ส่งชิ้นส่วนชิงโชค ส่งชิ้นส่วนชิงรางวัล สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวง ชอบลุ้นรางวัลกับการเล่นเกมส์ตามที่ต่างๆ หรือส่งชิ้นส่วนเพื่อลุ้นรางวัล เพื่อที่จะเป็นผู้โชคได้ได้รับรางวัลกันแบบง่ายๆ ฟรีๆ !!