โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2556

 

 

6 ก.พ. 56 - 31 มี.ค. 56 (หมดโปรโมชั่นแล้ว)

 

LINE it!


รายละเอียดโปรโมชั่น

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำขั้นบันได รับทรัพย์ 15 เดือน* ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาฝาก

– รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
– เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

ฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
– บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Full of Love เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.1% ต่อปี*
– รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
– เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Preferred Welcome ฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี*
– เฉพาะลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ CIMB Preferred และได้รับการอนุมัต ิระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
– รับฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

เงินออมคู่ขวัญ ปีมะเส็ง 2556 เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน พร้อมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้บ 10% ต่อปี*
– รับฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยต้องมีทุนประกันภัยขั้นต่ำ/ เบี้ยประกันภัยงวดแรกมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝาก
– ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ทุกกรมธรรม์ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ CIMB Thai Smart Life 10/3) มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากพิเศษนี้ โดยสามารถเปิดบัญชี เงินฝากได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด
– รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
**เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เป็นไปตามแบบประกันแต่ละแบบ

ลองเลือกดูว่าโปรโมชั่นไหนเหมาสมกับเรามากที่สุด?โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.2556

 

ความคิดเห็น


Press enter to search