โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำขั้นบันได รับทรัพย์ 15 เดือน* ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาฝาก

- รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
- เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
- สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
- เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

ฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
- บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Full of Love เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.1% ต่อปี*
- รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
- เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
- สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
- เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Preferred Welcome ฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี*
- เฉพาะลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ CIMB Preferred และได้รับการอนุมัต ิระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
- รับฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
- เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

เงินออมคู่ขวัญ ปีมะเส็ง 2556 เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน พร้อมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้บ 10% ต่อปี*
- รับฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยต้องมีทุนประกันภัยขั้นต่ำ/ เบี้ยประกันภัยงวดแรกมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝาก
- ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ทุกกรมธรรม์ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ CIMB Thai Smart Life 10/3) มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากพิเศษนี้ โดยสามารถเปิดบัญชี เงินฝากได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
- สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด
- รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
**เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เป็นไปตามแบบประกันแต่ละแบบ

ลองเลือกดูว่าโปรโมชั่นไหนเหมาสมกับเรามากที่สุด?โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.2556

 

---------------------------
Original Post is http://www.welovepro.com/promotion-cimb-thai-bank-deposits-feb-2013/
---------------------------


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการเงิน เช่น โปรโมชั่นเงินฝาก, โปรโมชั่นกู้เงิน, โปรโมชั่นการลงทุน ซื้อกองทุน จากธนาคารต่างๆ