โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 31/03/2556

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai

โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี

บัญชีเงินฝากประจำขั้นบันได รับทรัพย์ 15 เดือน* ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาฝาก

– รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
– เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

ฝากประจำ พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
– บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Full of Love เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูง 3.1% ต่อปี*
– รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
– เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ Preferred Welcome ฝาก 12 เดือน ดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี*
– เฉพาะลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ CIMB Preferred และได้รับการอนุมัต ิระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
– รับฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
– เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือเมื่อครบกำหนด

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

เงินออมคู่ขวัญ ปีมะเส็ง 2556 เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน พร้อมซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามที่ธนาคารกำหนด รับดอกเบี้บ 10% ต่อปี*
– รับฝากเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก โดยต้องมีทุนประกันภัยขั้นต่ำ/ เบี้ยประกันภัยงวดแรกมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝาก
– ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 และได้รับอนุมัติภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 ทุกกรมธรรม์ (ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ CIMB Thai Smart Life 10/3) มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมเงินฝากพิเศษนี้ โดยสามารถเปิดบัญชี เงินฝากได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556 เท่านั้น
– สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด
– รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

หมายเหตุ
*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
**เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้เป็นไปตามแบบประกันแต่ละแบบ

ลองเลือกดูว่าโปรโมชั่นไหนเหมาสมกับเรามากที่สุด?โปรโมชั่น ธ.CIMB Thai เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ตรุษจีนอินเลิฟ ดอกเบี้ยสูงสุด 8% ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค.2556

 

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการเงิน เช่น โปรโมชั่นเงินฝาก, โปรโมชั่นกู้เงิน, โปรโมชั่นการลงทุน ซื้อกองทุน จากธนาคารต่างๆ