โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท (ม.ค.-ก.พ.57)

โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 ก.พ.57 และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้- 28 ก.พ. 57

 

 

16 ม.ค. 57 - 28 ก.พ. 57 (หมดโปรโมชั่นแล้ว)

 

LINE it!


รายละเอียดโปรโมชั่น

Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย

Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย

เริ่มต้นปีใหม่กับโปรโมชั่น โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท?

บัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางภายในประเทศจากการบินไทย?* ราคาบัตรโดยสาร ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

 • กรุงเทพ ? เชียงใหม่?WEEKDAY 1,600.- / WEEKEND 1,800.-
 • กรุงเทพ ? เชียงราย?WEEKDAY 1,700.- / WEEKEND 1,900.-
 • กรุงเทพ ? อุดรธานี?WEEKDAY 1,350.- / WEEKEND 1,550.-
 • กรุงเทพ ? อุบลราชธานี?WEEKDAY 1,150.- / WEEKEND 1,350.-
 • กรุงเทพ ? ภูเก็ต?WEEKDAY 1,950.- / WEEKEND 2,150.-
 • กรุงเทพ ? กระบี่?WEEKDAY 1,550.- / WEEKEND 1,750.-
 • กรุงเทพ ? สุราษฏร์ธานี?WEEKDAY 1,350.- / WEEKEND 1,550.-
 • กรุงเทพ ? หาดใหญ่?WEEKDAY 1,650 / WEEKEND 1,850
 • เชียงใหม่ ? ภูเก็ต?WEEKDAY 3,200.- / WEEKEND 3,400.-
 • ภูเก็ต ? เชียงใหม่?WEEKDAY 2,900.- / WEEKEND 3,100.-

WEEKDAY ( จันทร์/ อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี) / WEEKEND ( ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์)

 • สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำรองที่นั่งด่วนที่?http://bit.ly/1eW4EFf

ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือเว็บไซต์www.thaiairways.com?รวมทั้งสำนักงานขายการบินไทยhttp://bit.ly/TGOffice?และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยทุกแห่ง

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท?

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทย เท่านั้น
Weekday : สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
Weekend :? สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์
3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2557? ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557? และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 16 มกราคม 2557?? ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน ( วันสุดท้ายที่สามารถเดินทางได้ คือ วันที่? 28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น )
6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเดินทาง weekday / weekend ตามที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิม เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /? หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
**ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
8. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
9. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
10. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน? และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน
11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความคิดเห็น


Press enter to search