โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท (ม.ค.-ก.พ.57)

ส่งให้เพื่อน

Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย

Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย

เริ่มต้นปีใหม่กับโปรโมชั่น โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท 

บัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางภายในประเทศจากการบินไทย * ราคาบัตรโดยสาร ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

 • กรุงเทพ – เชียงใหม่ WEEKDAY 1,600.- / WEEKEND 1,800.-
 • กรุงเทพ – เชียงราย WEEKDAY 1,700.- / WEEKEND 1,900.-
 • กรุงเทพ – อุดรธานี WEEKDAY 1,350.- / WEEKEND 1,550.-
 • กรุงเทพ – อุบลราชธานี WEEKDAY 1,150.- / WEEKEND 1,350.-
 • กรุงเทพ – ภูเก็ต WEEKDAY 1,950.- / WEEKEND 2,150.-
 • กรุงเทพ – กระบี่ WEEKDAY 1,550.- / WEEKEND 1,750.-
 • กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี WEEKDAY 1,350.- / WEEKEND 1,550.-
 • กรุงเทพ – หาดใหญ่ WEEKDAY 1,650 / WEEKEND 1,850
 • เชียงใหม่ – ภูเก็ต WEEKDAY 3,200.- / WEEKEND 3,400.-
 • ภูเก็ต – เชียงใหม่ WEEKDAY 2,900.- / WEEKEND 3,100.-

WEEKDAY ( จันทร์/ อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี) / WEEKEND ( ศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์)

 • สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน)
 • เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำรองที่นั่งด่วนที่ http://bit.ly/1eW4EFf

ท่านที่สนใจสามารถสำรองที่นั่ง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือเว็บไซต์www.thaiairways.com รวมทั้งสำนักงานขายการบินไทยhttp://bit.ly/TGOffice และตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของการบินไทยทุกแห่ง

เงื่อนไขและข้อกำหนด โปรโมชั่น Thai Smile ลัดฟ้าทั่วไทย เริ่มต้นที่ 1,300 บาท 

1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขาย ผ่านสำนักงานขาย การบินไทย และ Internet ของบริษัท ฯ
2. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว บน ชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบินของ การบินไทย เท่านั้น
Weekday : สำหรับการเดินทางวันจันทร์ / อังคาร / พุธ / พฤหัสบดี
Weekend :  สำหรับการเดินทางวันศุกร์ / เสาร์ / อาทิตย์
3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2557  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557  และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ 16 มกราคม 2557   ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557
4. การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันก่อนการออกบัตร ฯ ไม่อนุญาตให้ ออกบัตร ฯ แบบไม่ระบุวันเดินทาง
5. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน ( วันสุดท้ายที่สามารถเดินทางได้ คือ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น )
6. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
7. อนุญาตให้เปลี่ยนเที่ยวบิน และ / หรือ วันเดินทาง ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเดินทาง weekday / weekend ตามที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิม เสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
( ติดต่อเพื่อ Reissue บัตรใหม่ ภายในอายุบัตรโดยสารเดิม / บัตรโดยสารที่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทาง และ /  หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี)
**ผู้โดยสารที่มิได้ยกเลิกเที่ยวบินเดิม 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 30 ของราคา บัตรโดยสารปกติ ( RBD : Y )
8. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
9. ราคาบัตรโดยสารดังกล่าวไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับ โปรโมชั่นอื่น ๆ
10. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน  และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ในแต่ละเที่ยวบิน
11. ได้รับไมล์สะสมปกติ
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

---------------------------
Original Post is http://www.welovepro.com/promotion-thai-smile-flying-thai-domestic-jan-feb-2014/
---------------------------


โปรโมชั่นสายการบิน การบินไทย Thai Airways International, ไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia, นกแอร์ Nok Air, บางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways, พี.ซี.แอร์ P.C. Air, โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ Orient Thai Airlines, วัน-ทู-โก One-Two-Go Airlines อาทิ ตั๋วเครื่องบินลดราคา ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินราคาถูก ลดราคาการเดินทาง สายการบินลดราคาตั๋วเครื่องบิน และโปรโมชั่น อื่นๆ อีกมากมาย