โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม (พ.ค.56)

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 20/05/2556

ลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ รับสิทธิ์โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม

Dakasi รับฟรี ชานมไข่มุก 1 แก้ว
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mrs.Fieldsรับฟรี! Cookie 1 ชิ้น (เฉพาะรสชาติ Semi Sweet Chocolate Chip, Dark Chocolate Butter, White Chocolate Butter )
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mister Donutรับฟรี โดนัท 1 ชิ้น
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครและรับสิทธิ์กับ?โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม?ในวันที่ 20 พ.ค. 2556.

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นมือถือ Tablet อุปกรณ์สือสาร อาทิเช่น โปรโมชั่น iPhone, โปรโมชั่น iPad, โปรโมชั่น Samsung, โปรโมชั่น Tablet, โปรโมชั่น Nokia และอื่นๆ ที่จัดลดราคา หรือ Sale ในราคาพิเศษจากร้านค้า และเครือข่ายต่างๆ หรือจะเป็นโปรโมชั่นเครือข่ายมือถือ เช่น โปรโมชั่น AIS, โปรโมชั่น DTAC, โปรโมชั่น Truemove ใน Package ต่างๆ