ตะลึง! ลูกค้า Truemove โทรทางไกลต่างประเทศ รหัส 006 อัตราพิเศษนาทีละ 3 บาท

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

ไม่ทราบวันหมดเขตแน่ชัด กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย หรือจากเจ้าของสินค้าอีกครั้ง
โทรต่างประเทศคุณภาพเสียงชั้นหนึ่ง กด 006 นาทีละ  3 บาท ตลอดทั้งวัน!!

โทรต่างประเทศคุณภาพเสียงชั้นหนึ่ง กด 006 นาทีละ 3 บาท ตลอดทั้งวัน!!

ใช้ 006 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากทรู โทรถึงเลขหมายปลายทางได้กว่า 230 ประเทศทั่วโลก คุยมันส์ได้ทั้งเบอร์บ้านทรู และมือถือทรูมูฟ ทั้งแบบรายเดือน และแบบเติมเงิน โทรศัพท์สาธารณะ พีซีทีรายเดือน
* โทรชัด… ด้วยเทคโนโลยีล้ำๆ Time Division Multiplexing (TDM) ให้เสียงชัด เคลียร์ใส
ไม่มีดีเลย์? ไม่ขาดช่วง
* ประหยัดจริง… จะโทรจากบ้านหรือมือถือ ก็คิดอัตราเดียว แถมในบางประเทศ โทรไปเบอร์บ้านจะถูกกว่าโทรไปเบอร์มือถือ ทั้งชัด ทั้งประหยัด


—————————————–
กด 006 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + เลขหมายปลายทาง

หรือใช้มือถือทรูมูฟก็สะดวกยิ่งขึ้น กด “+” แทน “006” ก็โทรออกได้เลย

ตัวอย่าง:

โทรไปกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กด “006” หรือ “+” – 81 – 3 – xxxxxx
สอบถามเพิ่มเติม ตลอด 24 ชั่วโมง: ลูกค้าทรู โทร. 02 900 9000 กด 006
ลูกค้าทรูมูฟ โทร. 1331 กด 7
—————————————————
บริการ 006 ในช่วงแรกจะเป็นการให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทรู และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ โดยบริษัทจะแจ้งการเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น ๆ ให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทาง Website นี้ หรือช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทันทีที่การทำข้อตกลงเชื่อมโยงโครงข่ายได้ดำเนินการแล้วเสร็จลง“โทรต่างประเทศคุณภาพเสียงชั้นหนึ่ง กด 006 นาทีละ? 3 บาท ตลอดทั้งวัน!!”

1. บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัท)
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับค่าโทรในอัตราพิเศษนาทีละ 3 บาทสำหรับการโทรทางไกลระหว่างประเทศไปยังเลขหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, จีน, สิงคโปร์, ฮ่องกง, มาเลเซีย,เกาหลีใต้, รัสเซีย, บรูไน, มาเก๊า, กวม, ฮาวาย และอลาสก้า ตามเงื่อนไขดังนี้
1. 2.1 รายการส่งเสริมการขายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน — 31 ธันวาคม 2552 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทเป็นอย่างอื่น
2. 2.2 คิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็น 1 หน่วย
3. 2.3 อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ผู้ ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทรู, พีซีทีระบบรายเดือนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟทั้งในระบบบัตรเติมเงิน และระบบรายเดือน ซึ่งขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศแล้ว สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัคร
4. สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ การกดเครื่องหมาย “+” ก่อนรหัสประเทศจะเป็นการใช้บริการผ่านรหัส 006
5. รายการ ส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ
6. รายการส่งเสริม การขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม All Together Bonus และลูกค้าองค์กรที่ได้รับรายการส่งเสริมการขาย High Volume Discount ไม่สามารถใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
7. บริษัทขอสงวน สิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนำบริการนี้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ ระบุนี้
8. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
9. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบอัตราค่าโทรไปยังประเทศอื่นๆได้ที่
* www.truecorp.co.th หรือ โทร 02 900 9000กด006 หรือ
* www.truemove.com หรือ โทร 1331 กด 7 หรือ
* สอบถามพนักงานขาย

และ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรืออัตราค่าบริการตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน

หมายเหตุ : ถ้อยคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในคำขอใช้บริการฯ เป็นเพียงคำแปลเพื่อช่วยให้ผู้อ่านซึ่งเป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหา ในประเด็นสำคัญเท่านั้น หากคำแปลภาษาอังกฤษดังกล่าวขัดแย้งหรือแตกต่างจากถ้อยคำภาษาไทย ผู้ใช้บริการตกลงให้ใช้บังคับตามข้อความภาษาไทยเป็นหลัก

ที่มา + ข้อมูลเพิ่มเติมที่ :: truecorp.co.th

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นมือถือ Tablet อุปกรณ์สือสาร อาทิเช่น โปรโมชั่น iPhone, โปรโมชั่น iPad, โปรโมชั่น Samsung, โปรโมชั่น Tablet, โปรโมชั่น Nokia และอื่นๆ ที่จัดลดราคา หรือ Sale ในราคาพิเศษจากร้านค้า และเครือข่ายต่างๆ หรือจะเป็นโปรโมชั่นเครือข่ายมือถือ เช่น โปรโมชั่น AIS, โปรโมชั่น DTAC, โปรโมชั่น Truemove ใน Package ต่างๆ