โปรโมชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินฝากประจำ ได้กับได้ ฝากแค่ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

หมดโปรโมชั่นแล้ว! ตั้งแต่วันที่ 31/03/2556

โปรโมชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินฝากประจำ ได้กับได้ ฝากสั้น ๆ แค่ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี

สำหรับคนที่ต้องการฝากเงินกับธนาคาร และอยากได้ดอกเบี้ยสูงต้องลองดูกับโปรโมชั่นนี้ ทางธนาคารไทยพาณิชย์ กับเงินฝากประจำ ได้กับได้?ฝากแค่ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี

เงื่อนไข: เงินฝากประจำ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี

– เปิดบัญชีขั้ต่ำ 200,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งต่อไปขั้ต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่จำกัด
– อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-2 = 1.00% เดือนที่ 3-4 = 2.00 % เดือนสุดท้าย 8.25% ต่อปี อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงทั้งโครงการ
เท่ากับ 2.85% ต่อปี
– จ่ายดอกเบี้ยให้เป็นรายงวดในเดือนที่ 2,4 และเดือนสุดท้าย โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้อัตโนมัติ
– สามารถถอนเงินต้นแต่ละรายการที่ฝากทั้งจำนวนก่อนครบกำหนดได้ (ถอนเพียงบางส่วนไม่ได้) โดยจะได้รับดอกเบี้ยในแต่ละช่วงระยะเวลา
การฝากในอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้าง ต้นเต็มจำนวน
– ระยะเวลาครบกำหนด 5 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว เงินต้นจะฝากต่อในเลขบัญชีเดิม สมุดคู่ฝากเล่มเดิมและเปลี่ยนระยะเวลาการฝากจาก 5 เดือน
เป็นฝากประจำ 3 เดือน (อัตราดอกเบี้ยตามประกาศฯ ในขณะนั้น)
– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด เงื่อนไขโดยละเอียดได้โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารฯ

โปรโมชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ เงินฝากประจำ ได้กับได้ ?5 เดือน วันนี้ – 31 มีนาคม 2556

 

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการเงิน เช่น โปรโมชั่นเงินฝาก, โปรโมชั่นกู้เงิน, โปรโมชั่นการลงทุน ซื้อกองทุน จากธนาคารต่างๆ