โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม (พ.ค.56)

โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม ที่ร้าน Mrs.Fields, Mister Donut, Dakasi สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

 

 

7 พ.ค. 56 - 20 พ.ค. 56 (หมดโปรโมชั่นแล้ว)

 

LINE it!


รายละเอียดโปรโมชั่น

ลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ รับสิทธิ์โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม

Dakasi รับฟรี ชานมไข่มุก 1 แก้ว
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mrs.Fieldsรับฟรี! Cookie 1 ชิ้น (เฉพาะรสชาติ Semi Sweet Chocolate Chip, Dark Chocolate Butter, White Chocolate Butter )
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Mister Donutรับฟรี โดนัท 1 ชิ้น
เงื่อนไข
1. 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์/ ตลอดโครงการ
2. สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่ ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาท/เดือน ขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากอัพเกรดเครือข่ายแล้ว 1 วัน
3. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบรายเดือน) ที่ซื้อแพ็กเกจตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้หลังจากเป็นลูกค้า AIS 3G ใหม่แล้ว 1 วัน
4. สำหรับลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าโอนย้ายเครือข่าย (ระบบเติมเงิน) ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 300 บาทขึ้นไปในเดือนแรก และสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ ในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่สมัครเป็น AIS 3G ใหม่ เช่น สมัครระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2556 สามารถรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
5. สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อัพเกรดเครือข่ายเป็น AIS 3G ใหม่
6. จำกัด 200,000 สิทธิ์/โครงการ 3G Welcome Sweets
7. กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน พร้อมแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ หรือ การทุจริตใดๆ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครและรับสิทธิ์กับ?โปรโมชั่น AIS 3G Welcoms Sweets รับฟรี!! ขนม หรือ เครื่องดื่ม?ในวันที่ 20 พ.ค. 2556.

ความคิดเห็น


Press enter to search